Hand in Hand Personal GmbH

Spółka Hand in Hand Personal GmbH oferuje swoim klientom szeroką gamę usług w zakresie rekrutacji. Nasz zakres usług obejmuje m. in. zatrudnianie pracowników tymczasowych w sektorze prywatnym, kształcenie zawodowe pracowników oraz międzynarodową rekrutację i zarządzanie procesem rekrutacji.

Przedsiębiorcy i kandydaci szukający pracy mogą skorzystać z naszej kompleksowej oferty usług. Połączenie usług przeznaczonych dla kandydatów i przedsiębiorców tworzy unikalny potencjał, który umożliwia nam optymalne zaspokojenie potrzeb obu stron.

Kwalifikacje

We współpracy z naszymi partnerami zatrudniamy pracowników krajowych i zagranicznych.

Rekrutowani przez nas wyspecjalizowani pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, ale istnieją pewne bariery językowe, które należy przezwyciężyć. Jesteśmy w stanie dostosować i wyrównać kwalifikacje pracowników.

Po zakończeniu szkolenia personelu jest on do dyspozycji firm naszych klientów.

Rekrutacja

Spółka Hand in Hand Personal GmbH stale poszukuje dla naszych klientów wykwalifikowanych pracowników i menedżerów.

Rekrutacja pracowników odbywa się zarówno w kraju jak i za granicą, aby znaleźć odpowiednich kandydatów na stanowiska w firmach naszych klientów.

Praca tymczasowa / wynajem pracowników

W ramach pracy tymczasowej pracownicy mogą zostać zatrudnieni w różnych firmach i gromadzić cenne doświadczenie. Nasi pracownicy zawarli ze spółką Hand in Hand Personal GmbH umowy na czas nieokreślony. Nasi klienci mogą elastycznie pokrywać swoje zapotrzebowanie na pracowników w szczytowych okresach.

Przed zatrudnieniem istnieje możliwość sprawdzenia pracownika pod kątem posiadanych przez niego umiejętności i gotowości do pracy. W dowolnym momencie istnieje możliwość bezpośredniego zatrudnienia spełniających wymagania kandydatów.

Korzyści dla firm

 • ukierunkowane kwalifikacje odpowiednich kandydatów;
 • ścisła współpraca z instytucjami edukacyjnymi

Korzyści dla firm

 • wykwalifikowany personel
 • odciążenie działu kadr
 • długoterminowe oszczędności
 • oszczędność czasu
 • kompleksowa opieka
 • osobisty doradca

Korzyści dla firm

 • możliwość realizacji zamówień w szczytowych okresach
 • możliwość sprawdzenia pracowników
 • odciążenie działu kadr
 • oszczędności
 • brak pozapłacowych kosztów pracy
 • bezpośrednia osoba do kontaktu

Korzyści dla kandydatów

 • podniesienie swoich kwalifikacji
 • pomoc w uznaniu kwalifikacji
 • szkolenia integracyjne
 • możliwość indywidualnego awansu
 • pomoc w przezwyciężaniu bariery językowej

Korzyści dla kandydatów

 • bezpośrednie skierowanie do pracodawcy
 • jeden zestaw dokumentów aplikacyjnych
 • oszczędność czasu
 • szkolenie dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych
 • możliwość indywidualnego szkolenia kandydata

Korzyści dla kandydatów

 • praca dla różnych firm
 • zdobycie doświadczenia w firmach
 • umowa na czas nieokreślony zawarta z naszą spółką
 • układ zbiorowy z Niemieckim Stowarzyszeniem Agencji Pracy Tymczasowej (IGZ)
 • możliwość dalszego kształcenia i zdobywania kwalifikacji